Nga
Deri më

Informacion!


Ju lutemi lexoni kushtet tona të marrëveshjes në lidhje me sistemin e rezervimit.!


Vini re se në mënyrë që rezervimi juaj të pranohet, kërkesat e mëposhtme duhet të plotësohen.


Ju do të merrni një e-mail konfirmimi për rezervimin tuaj


50% paradhënie për t'u paguar (ju do të merrni të dhënat tona bankare me e-mail) Me respekt